Czy wiesz że

Wszystkie proponowane przez nas preparaty posiadają wymagane dopuszczenia i atesty PZH oraz zezwolenia Ministerstwa Zdrowia.

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

Uzdatnianie wody to proces złożony z wielu etapów, na który bezpośredni i istotny wpływ mają jakość i parametry fizykochemiczne wody oraz jej przeznaczenie. Uzdatnianie wody to również demineralizacja wody, gdzie coraz większe znaczenie zyskuje odwrócona osmoza.Woda otrzymana w procesie odwróconej osmozy pozbawiona jest trujących i rakotwórczych związków chemicznych, metali ciężkich, bakterii oraz wirusów.

urządzenia

Wykorzystujemy nowoczesne technologie oraz urządzenia w zakresie:

 • filtracji
 • odżelaziania
 • odmanganiania
 • zmiękczania
 • demineralizacji
 • odsalania
 • systemów (układów) dozujących
 • odwróconej osmozy
 • dezynfekcji UV

urządzenia

Specjalizujemy się w:

 • zwalczaniu legionelli w instalacjach
 • usuwaniu życia biologicznego
 • czyszczeniu chemicznym skraplaczy
 • czyszczeniu chemicznym wymienników
 • czyszczeniu chemicznym kotłów

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę:

 • analizę wody na podstawie pobranej próbki z obiegu
 • dobór odpowiednich preparatów
 • opracowanie technologii,
 • propozycje nowych rozwiązań
 • dobór i montaż optymalnych systemów i urządzeń
 • kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Dysponujemy własnym sprzętem do analizy wody.

Posiadamy profesjonalne laboratorium chemiczne.